Τηλέφωνο εξυπηρέτησης: 210 700 7524
Ωράριο Λειτουργίας: 10:00 - 18:00

0,00 
0
0
Subtotal: 0,00 
No products in the cart.

210 700 7524
◕ Ωράριο: 10:00 - 18:00

0,00 
0
0
Subtotal: 0,00 
No products in the cart.

Χρησιμοποίησε το κουπόνι Freshstart20 για 20% έκπτωση στην πρώτη σου παραγγελία

Πολιτική επιστροφών και επιστροφής χρημάτων

Προς το σκοπό διασφάλισης της υψηλής ποιότητας των προϊόντων μας, έχουμε διενεργήσει όλους τους απαραίτητους ελέγχους, προτού σας παραδώσουμε τα γεύματα, τα οποία έχετε προπαραγγείλει. Έτσι, σας προτείνουμε όπως καταναλώνετε τα γεύματα τα οποία σας παραδίδουμε, εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) ημερών και σε κάθε περίπτωση, όπως ακολουθείτε τις οδηγίες συντήρησης των γευμάτων ως αυτές αναγράφονται στην συσκευασία τους, και τυχόν διαφοροποιούνται, ανάλογα με το εκάστοτε γεύμα.

Η Εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει και ουδεμία υποχρέωση αποζημίωσης υπέχει, για τυχόν αλλοίωση των γευμάτων, τα οποία σας έχουμε ήδη παραδώσει, η οποία τυχόν επέλθει, από τη μη τήρηση των ενδεδειγμένων οδηγιών συντήρησης των προϊόντων μας από μέρους σας, μετά την παράδοση της παραγγελίας σας από τους αρμόδιους συνεργάτες μας. Μετά την λήψη της παραγγελίας σας, η δέουσα συντήρηση των προϊόντων, αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη. Στην περίπτωση αυτή, δε χωρεί από την Εταιρεία μας οιαδήποτε επιστροφή ή/και αντικατάσταση των παραγγελιών, τις οποίες έχετε ήδη παραλάβει, και δε λαμβάνει χώρα επιστροφή χρημάτων από την Εταιρεία μας για τις εν λόγω παραγγελίες.

Η Εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει, για τυχόν παραλείψεις/ανακρίβειες από μέρους σας, αναφορικά με τα στοιχεία παράδοσης της παραγγελίας (ενδεικτικά διεύθυνση παράδοσης κλπ.), την οποία έχετε ήδη διενεργήσει και τα οποία τυχόν έχουν ως αποτέλεσμα την μη δέουσα ολοκλήρωση της παράδοσης της παραγγελίας σας.

Η Εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει, στην περίπτωση κατά την οποία, δεν είστε φυσικά παρόντες στην διεύθυνση την οποία μας έχετε παράσχει για την παράδοση της παραγγελίας σας ή/και στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατό να σας ανευρίσκουμε στα στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία μας έχετε παράσχει, για την παράδοση της παραγγελίας σας.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, δεν λαμβάνει χώρα επιστροφή χρημάτων από την Εταιρεία μας. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων, τα οποία του ζητούνται και μας δηλώνει, προκειμένου να διενεργήσει την παραγγελία του, μέσω της ιστοσελίδας μας, αλλά και για τη διαθεσιμότητά του, στον χώρο παράδοσης της παραγγελίας του και στα στοιχεία επικοινωνίας του, τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας από αυτόν.

Επίσης, δεδομένου οτι η όποια ανανέωση συνδρομητικών πακέτων λαμβάνει χώρα κατόπιν δικής σας επικοινωνίας και επιβεβαίωσης, δεν λαμβάνει χώρα μεταγενέστερη επιστροφή χρημάτων από την Εταιρεία μας για το διάστημα της συνδρομής το οποίο έχει εξοφληθεί.

Σε περίπτωση κατά την οποία, για οποιοδήποτε λόγο, πιθανολογείται ότι θα καθυστερήσει η προγραμματισμένη παράδοση της παραγγελίας σας, η Εταιρεία μας θα σας ενημερώνει εγκαίρως ως προς αυτό, και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να εξυπηρετήσει ομαλώς την παραγγελία σας και να σας την παραδώσει κατά την προγραμματισμένη ημέρα παράδοσης αυτής.

Εάν η παράδοση της παραγγελίας σας δεν καταστεί εφικτό να παραδοθεί κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία, σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα, η Εταιρεία μας θα σας ενημερώνει εγκαίρως ως προς αυτό, και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η παραγγελία σας να σας παραδοθεί εντός της αμέσως επόμενης ημέρας κατά την οποία εκτελούμε παραδόσεις παραγγελιών. Σε αυτή την περίπτωση, δεν δύναται να λάβει χώρα επιστροφή των χρημάτων σας από την Εταιρεία μας για την εν λόγω παραγγελία.

Σε περίπτωση, κατά την οποία, εξαιτίας έκτακτης συνθήκης, η οποία εκφεύγει της σφαίρας ελέγχου της Εταιρείας μας (ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά, απεργία, φυσική καταστροφή, η οποία παρακωλύει τις μετακινήσεις κλπ.), η προγραμματισμένη παράδοση της παραγγελίας σας αποδειχθεί αδύνατη, όχι μόνο κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης αυτής, αλλά και για εύλογο χρονικό διάστημα, μετά από αυτή, και για όσο χρόνο διαρκεί η έκτακτη συνθήκη, η Εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει και ουδεμία υποχρέωση αποζημίωσης υπέχει εκ της αδυναμίας αυτής. Σε αυτή την περίπτωση, δεν δύναται να λάβει χώρα επιστροφή των χρημάτων σας από την Εταιρεία μας για την εν λόγω παραγγελία