Τηλέφωνο εξυπηρέτησης: 210 700 7524
Ωράριο Λειτουργίας: 10:00 - 18:00

0,00 
0
0
Subtotal: 0,00 
No products in the cart.

210 700 7524
◕ Ωράριο: 10:00 - 18:00

0,00 
0
0
Subtotal: 0,00 
No products in the cart.

Χρησιμοποίησε το κουπόνι Freshstart20 για 20% έκπτωση στην πρώτη σου παραγγελία

Όροι Χρήσης

 

Fit Panda

O ιστότοπος www.fit-panda.gr αποτελεί ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης ειδών υγιεινής διατροφής και παροχής υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου (εφεξής το «ηλεκτρονικό κατάστημα» ή/και «ιστότοπος» ή/και «ιστοσελίδα») που διατηρεί η εταιρεία με την επωνυμία «Fit Panda E.E.» και τον διακριτικό τίτλο «Fit Panda», η οποία εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο, επί της οδού Κανάρη αρ. 50, με Α.Φ.Μ. 801483436, Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, με αριθμό ΓΕΜΗ: 157753601000, ως αυτή νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής η «Εταιρεία»).

O ιστότοπος www.fit-panda.gr αποτελεί ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης ειδών υγιεινής διατροφής και παροχής υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου (εφεξής το «ηλεκτρονικό κατάστημα» ή/και «ιστότοπος» ή/και «ιστοσελίδα») που διατηρεί η εταιρεία με την επωνυμία «Fit Panda E.E.» και τον διακριτικό τίτλο «Fit Panda», η οποία εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο, επί της οδού Κανάρη αρ. 50, με Α.Φ.Μ. 801483436, Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, με αριθμό ΓΕΜΗ: 157753601000, ως αυτή νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής η «Εταιρεία»).

Ιστότοπος

Η χρήση του ιστοτόπου μας και η παροχή των υπηρεσιών, μέσω αυτού και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης (εφεξής οι «όροι χρήσης»), ως αυτοί εκάστοτε θα ισχύουν. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση και η περιήγηση στον ιστότοπό μας, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των εν λόγω όρων από μέρους σας.


O ιστότοπος της Εταιρείας μας, υπό τους όρους χρήσης που τίθενται στο παρόν, υπό το πρίσμα της σχετικής εφαρμοστέας νομοθεσίας, σας χορηγεί ένα περιορισμένο προσωπικό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης αυτού, το οποίο υπό καμία
συνθήκη, δεν συνιστά μεταβίβαση τίτλου ή δικαιώματος επί του ιστοτόπου μας και του συνόλου των περιεχομένων αυτού.

Πληροφορίες

Η Εταιρεία μας καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, προκειμένου άπασες οι πληροφορίες οι οποίες εμφαίνονται στον ιστότοπό μας (ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά, αναφορικά με τα προσφερόμενα προϊόντα και τις παρεχόμενες σεσχέση με αυτά υπηρεσίες) να είναι ακριβείς και επικαιροποιημένες, προς το σκοπό διασφάλισης της βέλτιστης εμπειρίας περιήγησης για εσάς, αλλά και την βέλτιστη ποιότητα των παρεχόμενων σε εσάς υπηρεσιών μας.


Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο της καλής πίστης στις συναλλαγές, η Εταιρεία μας δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε πληροφορία ή καταχώριση εντός του ιστοτόπου μας, η οποία, εξαιτίας παραδρομής, εμφαίνεται τυχόν ως ανακριβής, και σεκάθε περίπτωση θα καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, προς τη διόρθωση μιάς τέτοιας πιθανής ανακρίβειας. Δημιουργία Λογαριασμού / Εγγραφή στην ιστοσελίδα μας / Εγγραφή στο newsletter μας.


Προκειμένου να αξιοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητες της ιστοσελίδα μας και να επωφεληθείτε κατά το βέλτιστο από τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, απαιτείται να δημιουργήσετε σχετικό λογαριασμό στον ιστότοπό μας ή/και να εγγραφείτε στο
newsletter μας. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, κατά τα ως άνω, μεταξύ άλλων, θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε μία διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) και να δημιουργήσετε έναν μοναδικό κωδικό πρόσβασης.


Για τη μεγαλύτερη ασφάλεια του λογαριασμού σας και την βέλτιστη χρήση των υπηρεσιών μας, σας συνιστούμε να διατηρείτε τον μοναδικό κωδικό πρόσβασης στον λογαριασμό σας μυστικό και να μην τον κοινοποιείτε σε τρίτα πρόσωπα. Η Εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει για την τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του μοναδικού κωδικού πρόσβασής σας από τρίτα πρόσωπα, καθώς και επί της τυχόν ζημίας, οποιασδήποτε φύσεως, οικονομικής ή άλλης, την οποία τυχόν υποστείτε από μία τέτοια μη εξουσιοδοτημένη χρήση του μοναδικού κωδικού πρόσβασής σας.


Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα, να προβεί σε διαγραφή ενός προσωπικού λογαριασμού του στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, στην περίπτωση, κατά την οποία, διαπιστωθεί, ότι κάποιο τρίτο μη εξουσιοδοτημένο μέρος έχει παραβιάσει και χρησιμοποιεί το λογαριασμό σας και ούτως τις υπηρεσίες μας, ή /και στην περίπτωση, κατά την οποία, διαπιστώσουμε ότι ο εν λόγω χρήστης, παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης και τις λοιπές πολιτικές της Εταιρείας μας, ως αυτές περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας.

Προσωπικά Δεδομένα

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί προτεραιότητα για την Εταιρεία μας. Η Εταιρεία μας, συμμορφούμενη με την εφαρμοστέα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχει λάβει όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας, δια μέσω της ιστοσελίδας μας.


Επεξεργαζόμαστε εκείνα τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία είναι απολύτως αναγκαία και αναλογικά, προς το σκοπό της παροχής των υπηρεσιών μας προς εσάς, μέσω του ιστοτόπου μας και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις ως άνω αναφερόμενες πολιτικές της Εταιρείας μας, προκειμένου να ενημερωθείτε πλήρως για τα δικαιώματά σας, ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία λαμβάνει χώρα, μέσω της ιστοσελίδας μας και αποκλειστικά στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών μας προς εσάς.

Αλλεργιογόνα Συστατικά

Η Εταιρεία μας, έχοντας ως βασική προτεραιότητα της, τη διάθεση ποιοτικών και ασφαλών τροφίμων, δεσμεύεται στην ενημέρωση των πελατών της για τα συστατικά τροφίμων που μπορούν να προκαλέσουν τροφική αλλεργία ή τροφική δυσανεξία και περιέχονται στα προϊόντα της. Οι αντίστοιχες πληροφορίες, αναγράφονται και στην ετικέτα (επισήμανση) των συσκευασμένων προϊόντων.


Ειδικότερα, δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές και της κείμενης Ελληνικής Νομοθεσίας (εγκύκλιος του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων – Ε.Φ.Ε.Τ.) αναγνωρίζονται ως συστατικά τροφίμων τα οποία μπορούν να προκαλέσουν τροφική αλλεργία ή τροφική δυσανεξία τα ακόλουθα:

 1. Σιτηρά που περιέχουν γλουτένη (π.χ. σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, κτλ.) και προϊόντα που έχουν ως βάση τα σιτηρά αυτά
 2. Καρκινοειδή (πχ. καβούρια, καραβίδες, γαρίδες, κτλ.) και προϊόντα με βάση τα καρκινοειδή.
 3. Αυγά και προϊόντα με βάση τα αυγά
 4. Ψάρια και προϊόντα με βάση τα ψάρια
 5. Αραχίδες (αράπικα φιστίκια) και προϊόντα με βάση τις αραχίδες.
 6. Σόγια και προϊόντα με βάση τη σόγια.
 7. Γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα (συμπεριλαμβανομένης της λακτόζης).
 8. Καρποί με κέλυφος (πχ. αμύγδαλα, καρύδια, φουντούκια, καρύδια κάσιους, καρύδια πεκάν, κλπ.) και προϊόντα με βάση τα ανωτέρω.
 9. Σέλινο και προϊόντα με βάση το σέλινο.
 10. Σινάπι και προϊόντα με βάση το σινάπι (πχ. μουστάρδα).
 11. Σπόροι σησαμιού και προϊόντα με βάση τους σπόρους σησαμιού.
 12. Το διοξείδιο του θείου και οι θειώδεις ενώσεις σε συγκεντρώσεις άνω των 10 mg/Kg ή 10 mg/Lt εκπεφρασμένα ως SO2.
 13. Λούπινο και προϊόντα με βάση το λούπινο (πχ. φάβα).
 14. Μαλάκια (π.χ. χταπόδι, καλαμάρι, σουπιά, κτλ.) και προϊόντα με βάση τα μαλάκια.

Σας παρακαλούμε, όπως επιδεικνύετε ιδιαίτερη προσοχή στις σχετικές σημάνσεις των αλλεργιογόνων συστατικών, όπως αναγράφονται στις συσκευασίες των προϊόντων μας και δη, σε περίπτωση κατά την οποία, γνωρίζετε ότι είστε
αλλεργικοί σε κάποιο από τα συστατικά, τα οποία εκάστοτε επισημαίνονται ως αλλεργιογόνα.


Η Εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει και ουδεμία υποχρέωση αποζημίωσης υπέχει, για οποιαδήποτε ζημία, οικονομική ή άλλης φύσεως, την οποία τυχόν υποστεί κάποιος χρήστης, εξαιτίας οποιασδήποτε αλλεργικής αντίδρασης την οποία αυτός εμφανίσει, από γεύμα, το οποίο διατίθεται, μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.


Εάν έχετε αλλεργίες, παρακαλώ, όπως, πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, και ιδιαίτερα εφόσον για το γεύμα, το οποίο επιθυμείτε να παραγγείλετε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, υπάρχει σχετική ένδειξη για αυτό, ως αλλεργιογόνου, επικοινωνήσετε προηγουμένως με την Εταιρεία μας, προκειμένου να λάβετε περαιτέρω διευκρινίσεις από τους αρμόδιους εκπροσώπους μας.

Χρήση της Ιστοσελίδας

Ο χρήστης της ιστοσελίδας μας συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, όπως ο νόμος προβλέπει, επιφυλασσόμενου κάθε νομίμου δικαιώματος της Εταιρείας μας, στην αντίθετη περίπτωση.


Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας μας για:

 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους, οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, εναντιώνεται στα χρηστά ήθη, περιέχει υβριστικό περιεχόμενο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία μας, στους χρήστες της ιστοσελίδας μας ή/και σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή/και παραβιάζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων αυτών,
 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους, οποιουδήποτε περιεχομένου, το οποίο παραβιάζει, ενάντια στις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας, οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, δικαιώματα
  πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας μας ή τρίτων μερών ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους,
 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους, οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή λοιπά προγράμματα κι αρχεία, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να παραβιάζουν την ακώλυτη λειτουργία της ιστοσελίδας μας και είναι σε θέση να οδηγήσουν στην διακοπή, την πρόκληση βλάβης και τη διατάραξη της ομαλούς λειτουργίας της ιστοσελίδας μας και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.
 4. οποιαδήποτε δραστηριότητα, η οποία, ηθελημένα ή αθέλητα, παραβιάζει τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονισμών, τα χρηστά ήθη και τις αρχές που επιτάσσει η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

Υπευθυνότητα

Η Εταιρεία μας, στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών της, μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία.


Η Εταιρεία μας καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων μας, τα οποία εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, ανά πάσα στιγμή, ως ακριβώς έχουν. Σε περίπτωση μεταβολής της διαθεσιμότητας αυτών ή της μη διαθεσιμότητας τους, για οποιονδήποτε λόγο, η Εταιρεία μας, φροντίζει να σας ενημερώνει όσο το δυνατό πιο άμεσα κι έγκαιρα επί αυτής, οπότε και δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση «παγώματος» της συνδρομής σας, το διάστημα που μεσολαβεί έως την συνέχιση της δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο ημερολογιακούς μήνες.

Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση, αστικά ή ποινικά, για οποιαδήποτε ζημία (θετική, αποθετική ή άλλης φύσεως, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά τυχόν να συνίσταται σε διαφυγόν κέρδος, χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης κλπ.), την οποία τυχόν υποστεί κάποιος χρήστης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ή τρίτο μέρος, από αιτία αναγόμενη στην λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση της ιστοσελίδας μας ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτής, ή/και από τυχόν μη εξουσιοδοτημένες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής.

Πληρωμή Παραγγελιών/Πολιτική Επιστροφών

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους τρόπους πληρωμής, για τις αγορές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, παρακαλούμε πατήστε εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την πολιτική επιστροφών/παραγγελιών της Εταιρείας μας, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Αναθεώρηση Όρων Χρήσης

Εταιρεία μας, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, αλλά και προς συμμόρφωση της με τις εκάστοτε τροποποιήσεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης, στον ιστότοπό της και στο ηλεκτρονικού της κατάστημα.

Σε μία τέτοια περίπτωση τροποποίησης ή αναθεώρησης, οι επικαιροποιημένοι όροι χρήσης θα αναρτώνται στον παρόντα ιστότοπο, προς ενημέρωσή σας και θα τίθενται σε ισχύ, άμεσα, άμα την ανάρτησή αυτών στην ιστοσελίδα μας, οπότε και η χρήση του ιστοτόπου μας, τεκμαίρεται ότι αποτελεί αποδοχή αυτών των αναθεωρημένων όρων χρήσης από μέρους σας.

Επισημαίνεται ότι η χρήση της ιστοσελίδας μας και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος υπόκειται αποκλειστικά στους όρους χρήσης, οι οποίοι εμφαίνονται εντός αυτής, κατά την ακριβή χρονική στιγμή, κατά την οποία κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας, μέσω του ιστοτόπου μας.

Περαιτέρω, η Εταιρεία μας κατά τη διακριτική της ευχέρεια μπορεί να τροποποιήσει, αναστείλει ή παύσει, ανά πάσα στιγμή, οποιοδήποτε προϊόν ή/και υπηρεσία, την οποία παρέχει μέσω της ιστοσελίδας της.

Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι χρήσης, ως εκάστοτε αναθεωρούνται και ισχύουν, διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς, η οποία τυχόν προκύψει, από ή σε σχέση με τους παρόντες όρους χρήσης, αποκλειστικά
αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.


Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων χρήσης κριθεί άκυρη από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο, οι λοιποί όροι του παρόντος, θα εξακολουθήσουν να είναι έγκυροι και σε πλήρη ισχύ.

Επικοινωνία

Για τα αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας μας, παρακαλούμε, όπως ανατρέξετε στην ενότητα υπό τίτλο «Επικοινωνία» του ιστοτόπου μας, πατώντας εδώ. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε ερώτημα ή διευκρίνιση, αναφορικά με τις υπηρεσίες μας και τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.